تعداد یافته ها 33 مورد

آرشیو عناوین تصویری

نخستین جلسه کارگروه برندسازی مناطق

در این جلسه که بطور ویژه به موضوع برندسازی (برندینگ) مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اختصاص داشت، درخصوص تدوین استراتژی برند، تدوین کتابچه برند (برندبوک) و... بحث و بررسی صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

بازدید و افتتاح سه شرکت تولیدی در منطقه آزاد اروند

آغاز نصب تیرهای فلزی عرشه پل «شهدای خدمت»

شورای معاونین و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی

جلسه تصویب برنامه عملیاتی جهش در سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی لرستان

جلسه تصویب برنامه عملیاتی جهش در سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه تصویب برنامه عملیاتی جهش در سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

نشست ملی مدیران روابط عمومی و امور بین‌الملل در «ارس» / کارگاه «ژورنالیسم حرفه‌ای» با خانم زهرا چخماقی

نشست ملی مدیران روابط عمومی و امور بین‌الملل در «ارس» / کارگاه «رسانه بین‌المللی» با استاد مرتضی غرقی

نشست ملی مدیران روابط عمومی و امور بین‌الملل در «ارس»/ کارگاه «روابط عمومی و سوژه‌یابی» با استاد مهدی عرفاتی

نشست ملی مدیران روابط عمومی و امور بین‌الملل در «ارس»/ کارگاه «سواد رسانه‌ای» با دکتر محمد رستم‌پور

جلسه تصویب برنامه عملیاتی جهش در سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی لامرد

جلسه تصویب برنامه عملیاتی جهش در سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی یزد

جلسه تصویب برنامه عملیاتی جهش در سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی سهلان

مراسم تکریم و معارفه معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

جلسه تصویب برنامه عملیاتی جهش در سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

جلسه تصویب برنامه عملیاتی جهش در سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی بجنورد

جلسه تصویب برنامه عملیاتی جهش در سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی سمنان

جلسه تصویب برنامه عملیاتی جهش در سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی جهرم

مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مشهد مقدس