با حکم مشاور رییس جمهور؛

«مشاور دبیر در روابط و تجارت بین الملل» در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «علی آدمی» به عنوان «مشاور دبیر در روابط و تجارت بین الملل» این دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «سعید محمد» در این حکم آورده است؛

جناب آقای دکتر علی آدمی

با عنایت به تجربه، تعهد، تخصص و توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم به سمت «مشاور اینجانب در روابط و تجارت بین الملل» منصوب می شوید.

پیگیری مستمر موضوعات مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در سند همکاری 25 ساله ایران و چین و همچنین طرح ها و «پروژه های انرژی محور» شامل نفت، گاز، پتروشیمی، برق، آب از جمله مواردی است که انتظار می رود در زمان تصدی بصورت ویژه و مداوم پیگیری نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکای با معاونین، مدیران و تمامی همکاران در سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با پایبندی به مفاد «عهدنامه مدیران» در دولت مردمی در ایفای وظایف محوله موفق باشید.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو