با حکم مشاور رییس جمهور؛

«مشاور و مدیرکل دفتر مرکزی حراست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب شد

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «مهدی فتحیان نسب» به عنوان «مشاور و مدیرکل دفتر مرکزی حراست» این دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «سعید محمد» در این حکم آورده است؛

جناب آقای مهدی فتحیان نسب

با عنایت به سوابق، تعهد، تخصص و توانمندی های جنابعالی؛ به موجب این حکم به سمت «مشاور و مدیرکل دفتر مرکزی حراست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکای تمامی همکاران در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موفق باشید.

توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو