مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان عنوان کرد:

لزوم هم‌افزایی مناطق ویژه اقتصادی برای رفع موانع تولید و تجارت

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در حاشیه برگزاری دهمین نمایشگاه کیش اینوکس 2023 با مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی لامرد، شیراز و کاوه دیدار و گفتکو کرد.

به گزارش فرینا؛ محمود داودآبادی در این دیدارها با اشاره به اینکه رفع موانع تولید و تجارت در مناطق ویژه اقتصادی، نیاز به انسجام و هم‌افزایی مناطق ویژه اقتصادی فعال دارد گفت: این اقدام نیازمند ایجاد شورای اندیشه ورز با حضور نمایندگان مجرب و متخصص مناطق ویژه اقتصادی به منظور شناسایی مشکلات و موانع و خلاهای قانونی فعالیت در مناطق، همچنین تدوین راهکارها و پیگیری برای رفع آن با بهره گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و سایر دستگاه های مرتبط است.
داودآبادی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها بر روند تخصصی کار تولید و تجارت اشراف کافی ندارند و همین امر موجب وضع آیین نامه‌ها و مقررات محدودکننده برای سرمایه گذاران فعال در مناطق ویژه اقتصادی می شود، افزود: آمادگی داریم با همکاری مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی مجمع یا کارگروهی را تشکیل داده و برای تسهیل تولید و حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها و مقرراتی که موجب ایجاد مانع در روند تولید و تجارت می‌شود کار کنیم که قطعاً این حرکت اثرات مثبتی را به همراه خواهد داشت و باعث رونق مناطق ویژه اقتصادی خواهد شد. 
مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی لامرد، شیراز و کاوه نیز ضمن استقبال از این طرح بر پیگیری تشکیل شورای اندیشه ورز مناطق ویژه اقتصادی کشور تاکید کردند.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو