آغاز عملیات اجرایی دومین ایکس ری در مرز ماهیرود توسط بخش خصوصی در آینده نزدیک

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی گفت: به‌زودی عملیات اجرایی دومین ایکس ری در سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی توسط بخش خصوصی آغاز می‌شود.

به گزارش فرینا، حسین زارعی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تجار افغانستانی برای برقراری روابط تجاری با کشور از طریق مرز ماهیرود رغبت زیادی دارند. به لحاظ زیرساختی همه امکانات از جمله آب، برق، گاز و اینترنت برای ورود سرمایه‌گذاران در مرز ماهیرود به همت  دولت و بخش خصوصی فراهم است.  

زارعی افزود: علی‌رغم تحولاتی که در کشور افغانستان رقم خورد حتی یک روز هم مرز ماهیرود تعطیل نشد که این نشان از امنیت پایدار حاکم بر این سایت مرزی است. 

وی، از استقرار ایکس ری دوم در مرز ماهیرود در سایت منطقه ویژه اقتصادی به‌زودی خبر داد و افزود: از جمله نیازهای این سایت مرزی احداث هتل و بیمارستان است که تلاش داریم عملیات اجرایی هتل را به‌زودی شروع کنیم. 

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی از مرز به عنوان ظرفیت سرمایه‌گذاری برای کل استان نام برد که باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد. 

وی گفت: استقبال خیلی خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری در مرز ماهیرود انجام گرفته و تاکنون با 47 واحد سرمایه‌گذاری قرارداد منعقد شده که 27 واحد به بهره‌برداری رسیده و 20 واحد هم در دست احداث است. 

زارعی از انعقاد قرارداد نصب ایکس ری توسط بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی در سایت مرزی ماهیرود خبر داد. 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :