حفظ محیط زیست یک اصل بنیادین در سازمان منطقه آزاد اروند

براساس اصل 50 قانون اساسی، حفظ محیط زیست یک اصل بنیادین در سازمان منطقه آزاد اروند است.

به گزارش روابط فرینا، با استناد به اصل50 قانون اساسی و اهمیت آن، جلسه بررسی و هم اندیشی مطالعات زیست محیطی منطقه آزاد اروند که توسط مشاور در حال انجام است، با حضور اداره محیط زیست آبادان، سازمان منطقه آزاد اروند، اساتید فرهیخته دانشگاهی و دیگر مسئولین ذیربط برگزار گردید.

گفتنی است هدف از انجام مطالعات و جلسات مذکور، رشد و توسعه اقتصادی، عمرانی و …با رعایت تمامی ضوابط و الزامات زیست محیطی در منطقه است.

بر اساس این گزارش؛ اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد اروند در این سال ها همواره مقید به رعایت مسائل و الزامات زیست محیطی و توجه به توسعه پایدار بوده و بنا بر اصل 50 قانون اساسی که می گوید «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است»، تلاش دارد گام های موثری در حفظ محیط زیست منطقه بردارد.

برچسب ها : منطقه آزاداروند
خبرنگار منطقه آزاد اروند امتیاز به خبر :