عبدالملکی خبر داد؛

رشد سه برابری عملکرد مناطق آزاد در حوزه سرمایه‌گذاری

به گزارش فرینا، حجت الله عبدالملکی در جریان سفر به منطقه آزاد انزلی در جمع خبرنگاران گفت: هزار بسته سرمایه‌گذاری به ارزش 900 همت در طول سال 1402 در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش بینی شد که از این مقدار بیش از 800 همت تقاضای کلی برای سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد رسید.

وی اضافه کرد: 50 درصد تقاضاهای سرمایه‌گذاری به تایید نهایی سازمان مناطق آزاد و به مرحله قرارداد رسیده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: حدود هزار و 650 میلیارد ریال از این بسته‌های سرمایه‌گذاری فعالیت خود را آغاز کرده اند و حجم بیشتری از این پروژه‌ها در سال 1403 به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

آقای طهماسبی امتیاز به خبر :