دیپلماسی فعال اقتصادی مدیران منطقه آزاد انزلی در روسیه؛

معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری در نمایشگاه «حمل و نقل و لجستیک» مسکو

مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور در این رویداد مهم بین المللی ضمن مذاکره با شرکت‌های روس و چندملیتی، بسته‌های سرمایه‌گذاری نخستین منطقه آزاد شمال کشور در حوزه‌های ترانزیتی، حمل و نقل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، و سرمایه‌گذاری در مجتمع بندری کاسپین را در اختیار شرکت کنندگان این نمایشگاه قرار دادند.

به گزارش فرینا؛ (transrussia) بزرگترین و جامع‌ترین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و مدیریت زنجیره تامین و توزیع بین المللی در روسیه و کشور‌های مستقل مشترک المنافع است.

آنچه حضور در این نمایشگاه را حائظ اهمیت میکند این است که در آینده بسیار نزدیک با اتصال دو دریای شمالی و جنوبی ایران به یکدیگر، «منطقه آزاد انزلی» نقش محوری در فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب و طرح «یک کمربند یک جاده» ایفا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش؛ مذاکره با شرکتهای روس و چند ملیتی حاضر در این رویداد مهم لجستیک و ترانزیت بین المللی، مشارکت در پنلهای تخصصی آن، گفتگو با مدیران موسسات حمل و نقلی، ترانزیتی، مدیریت زنجیره تأمین و توزیع، ارائه دهندگان خدمات لجستیکی و ترانزیتی، و تأمین کنندگان مالی و زیرساخت های حمل و نقل، به منظور معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری نخستین منطقه آزاد شمال کشور در حوزه های ترانزیتی، حمل و نقل منطقه ای و فرامنطقه ای، و سرمایه گذاری در مجتمع بندری کاسپین از مهمترین برنامه های کاری گروه اعزامی این سازمان به نمایشگاه ترانس راشا بود.

آقای طهماسبی امتیاز به خبر :