اینجا بهشت سرمایه‌گذاری دنیاست؛

فیلم/ روایت رسانه‌ی ملی از اقدامات مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی برای ایجاد فرصت طلایی سرمایه‌گذاری

آقای طهماسبی امتیاز به خبر :