درخواست تشکیل پاویون ویژه مجارستان در منطقه آزاد انزلی

اخبار مناطق آزاد در مطبوعات/ شنبه 28 فروردین ماه 1395 / روزنامه ابرار نوشت:

 

 

 

برچسب ها : مناطق آزاد
امتیاز به خبر :