كسب رتبه نخست منطقه ویژه سلفچگان در گمرك و ارزش افزوده برای ششمین سال متوالی

بر اساس گزارش معاون امور گمرکی منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان و مدیر گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی دبیرخانه شوارایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در سال 94 با اختصاص 611 محصول  مصوب شده از 1735 محصول که در کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تولید شده است، همچنین با تعداد 53 پرونده طرح شده از مجموع 180 پرونده مطرح شده در کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، موفق به کسب مقام نخست برای ششمین سال متوالی در میان تمامی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور شد.

به گزارش فرينا، بنابراین گزارش منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اختصاص 35 درصد از کل محصولات مصوب شده در تمامی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 30 درصد از کل پرونده های مطرح شده در مناطق آزاد و ویژه کشور، توانست این جایگاه را از سال 1389 تا کنون، برای ششمین سال متوالی از آن خود نماید.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو