دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

مذاکره چینی ها برای احداث فرودگاه ارس

هیات اقتصادی چینی برای اجرای پروژه فرودگاه ارس با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس وارد مذاکره شد.
به گزارش فرينا، معاون راه آهن دولتی و معاون شرکت دولتی نفت چین با هدف بررسی مشارکت در ساخت فرودگاه ارس و ایجاد پالایشگاه و خط آهن جلفا قلی بیگلو با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس مذاکره کردند.

محسن خادم عرب باغی در این دیدار دستور معرفی این هیات اقتصادی به سرمایه گذاران حوزه پتروشیمی را صادر کرد.

همچنین برای آشنایی بیشتر هیات چینی با دو پروژه فرودگاه و راه آهن، بازدید میدانی از مکان و مسیر تعیین شده برای این پروژه ها بعمل آمد.

منطقه آزاد ارس در شمال غرب ایران و در همسایگی با کشورهای آذربایجان و ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان واقع است. ارس با 51 هزار هکتار وسعت بعنوان صنعتی ترین منطقه آزاد ایران مطرح بوده و در چهار محدوده منفصل جلفا (مرز ایران و نخجوان) با 20 هزار و 500 هکتار، نوردوز (مرز ایران و ارمنستان) با 411 هکتار، محدوده خداآفرین با پنج هزار و 700 هکتار و محدوده قلی بگلو (مرز ایران و آذربایجان) با 25 هزار هکتار مجری سیاست ها و ماموریت های اقتصادی تعریف شده است.

برچسب ها : منطقه آزاد ارس
امتیاز به خبر :