مناطق آزاد محلی برای حضور موثر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است

نماینده مردم همدان گفت: مناطق می تواند مشوق و محلی برای حضور موثر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باشد.

به گزارش فرینا، نماینده مردم همدان درباره اهمیت مناطق آزاد و تاثیر آن در اقتصاد گفت: مناطق آزاد به منظور سهولت در امر صادرات ایجاد می شوند و طبیعی است با حمایت هایی که صورت می گیرد این مناطق می تواند مشوق و محلی برای حضور موثر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باشد.
امیر خجسته افزود: مسلما اگر حمایت از مناطق آزاد با رویکرد حمایت از تولیدکننده  باشد در شرایط کنونی می تواند باعث پویایی اقتصاد شود بر این اساس آنچه حایز اهمیت است این است که باید از تبدیل شدن به محلی برای واردات پرهیز شود.
خجسته گفت: مناطق آزاد به لحاظ روابط بین المللی می تواند تاثیر قابل توجهی برای کشور داشته باشد که به نظر می رسد با پیش بینی های قانونی به لحاظ نظارت بر مناطق آزاد این مناطق بتوانند موثر باشند. به هر صورت اقتصاد در کشور ما نیاز به سرمایه گذاری و تولید دارد و مسلما هر عاملی که بتواند تولید و سرمایه گذاری پایدار را به ارمغان بیاورد باید از آن استقبال کرد که مناطق آزاد یکی از این عوامل است.

برچسب ها : مناطق آزاد
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو