شنبه 4 خرداد 1398

پایش و ارزیابی الزامات HSE در بندر شهيد رجايی

معاون امور بندري و منطقه ويژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از اجراي طرح ممیزی الزامات HSE در بزرگترين بندر تجاري كشور به مدت 40 روز توسط 25 نفر از كارشناسان خبره HSE بندر و شركت هاي فعال در بندر شهيد رجايي خبر داد.


به گزارش فرینا، محمد علي اصل سعيدي پور، مقوله ايمني، بهداشت و محيط زيست را به عنوان يكي از عوامل مهم براي حفظ صيانت از سرمايه هاي انساني و مالي در بندر شهيد رجايي دانست و گفت: پياده سازي و اجراي قوانين الزامات HSE در بزرگترين بندر كانتينري كشور و نظارت دقيق بر فعاليتهاي پيمانكاران و ارزيابي عملكرد آنها از مهم ترين رسالت هاي اين بندر محسوب مي شود.
سعيدي پور با اشاره به اينكه هزينه هاي جاني و مالي ناشي از بروز حوادث بسيار گران تر از پيشگيري است، افزود: پيشگيري از خطرات، بيماري هاي شغلي و آلودگي محيط زيست يكي از مهمترين  مقوله فرهنگ سازي در بندر شهید رجایی به عنوان دروازه طلایی اقتصاد ایران است.
وی بر لزوم فرهنگ سازي HSE و نهادينه شدن آن به عنوان يك فرهنگ و اصل در رفتار و مسؤوليت اجتماعي در بزرگترين بندر تجاري كشور تاكيد كرد.
معاون امور بندري و منطقه ويژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بيان اينكه شركت هاي مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهيد رجايي توسط تيم 25 نفره مميزان متخصص حوزه HSE مميزي مي شوند، گفت: اين طرح با هدف ارزيابي ميزان انطباق عملكرد پيمانكاران با الزامات ملي و بين المللي و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان سازمان مرجع ارتقاي سطح ايمني، بهداشت و محيط زيست پيمانكاران در حال انجام است.
سعيدي پور افزود: پس از پایان ارزیابی، نقاط ضعف پيمانكاران در قالب گزارش عدم انطباق به صورت رسمي به سازمان بنادر و دريانوردي ابلاغ مي شود و تمامی پيمانكاران موظف به تدوين و اجراي اقدامات اصلاحي خواهند بود.
معاون امور بندري و منطقه ويژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اينكه پيمانكاران براساس شاخص های مورد ارزيابي و امتياز اکتسابی، الويت بندي و معرفي مي شوند، گفت: براي اجراي ممیزی قوانين و الزامات HSE، عملكرد بیش از صد شرکت توسط 25 نفر مميز طی ماه آبان و آذر صورت مي پذيرد.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو