پنج‌شنبه 29 فروردين 1398

صادرات محصولات پتروشیمی از ۷ میلیارد دلار گذشت

مجتمع های پتروشیمی موفق شدند تا پایان آبان ماه بیش از ۷ میلیارد و سیصد و نود و هفت میلیون دلار انواع محصولات پلیمری و شیمیایی را روانه بازارهای بین المللی کنند.

به گزارش فرینا، روند صادرات محصولات مختلف پتروشیمی از سوی مجتمع های تولیدی براساس برنامه ریزی های انجام شده در حال انجام است و این شرکت ها در آبان ماه امسال حدود ۱.۵ میلیون تن محصول را به ارزش بیش از ۸۵۸ میلیون دلاربه کشورهای مختلف صادر کنند.
بر پایه این گزارش، درمجموع ۱۴ میلیون و چهارصد و شصت هزار تن محصولات مختلف پتروشیمی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه به خارج از کشور صادر شده است.
منطقه عسلویه از ابتدای سال تا پایان آبان ماه بیش از۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تن محصول به ارزش ۳ میلیارد و ششصد و شصت و یک میلیون دلار صادرات را رقم زد و منطقه ماهشهر۴ میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار تن محصول را به ارزش ۲ میلیارد و یکصد و هفتاد و سه میلیون دلار روانه بازارهای مختلف خارجی کرد.
همچنین بیش از ۳ میلیون تن محصول به ارزش یک میلیاردو پانصد و شصت و سه میلیون دلار از سایر مناطق کشور صادرات محقق شده است.
بر پایه این گزارش، بالاترین میزان صادرات را ازنظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از یک میلیون و هشتصد هشتاد و چهار هزار تن و پتروشیمی نوری از نظرارزش با بیش از۷۸۱ میلیون دلاردرمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان آبان ماه امسال به خود اختصاص دادند.
همچنین در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی بندر امام با بیش از یک میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار تن صادرات توانست ۷۱۲ میلیون و ۵۹۳ هزاردلار صادرات را رقم بزند. در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک ۷۷۱ هزار تن محصول را به ارزش بیش از ۲۴۶ میلیون و ششصد و چهارده هزار دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را در زمینه صادرات به خود اختصاص داد.


 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو