شنبه 4 خرداد 1398

برگزاری نشست معاونین و مدیران سرمایه گذاری سازمان های مناطق آزاد کشور

نشست معاونین و مدیران سرمایه گذاری و مسئولان آمار سازمان های مناطق آزاد کشور در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فرینا، مدیر برنامه، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در این نشست که با هدف هماهنگی برای نظامندسازی داده ها و اطلاعات سرمایه گذاری به عنوان شاخص کلیدی مورد انتظار از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برگزار شد به اهمیت توسعه سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: اهمیت سرمایه گذاری برای نظام توسعه ملی به حدی است که با زندگی مردم وابستگی زیادی دارد که ضرورت آن تولید و اشتغالزایی است که رابطه مستقیمی با زندگی مردم دارد.
محمدرضا عبدالرحیمی بر کاهش ریسک سرمایه گذاری در سطح بین المللی اشاره کرد و افزود: مناطق آزاد اهدافی هم چون مهیا کردن فضای کسب و کار در سطح ملی، به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری، شفاف سازی برای ارائه دقیق داده ها اطلاعات مناسب در سطح ملی را در دستور کار قرار داده اند.
عبدالرحیمی از طراحی و راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اقتصادی در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سطح ملی در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: طراحی و راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اقتصادی در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سطح ملی این امکان را به همه دستگاه های نظارتی و مردم می دهد تا تمام مولفه های اقتصادی انجام شده در مناطق آزاد را به صورت آنلاین مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: با راه اندازی این سامانه مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان ها مناطق آزاد می توانند به صورت مستمر عملکرد اقتصادی مناطق متبوع خود را مورد بررسی قرار دهند و در جهت بهبود مناسب شرایط اقدام نمایند.
مدیر برنامه، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بر یکسان سازی تعاریف سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و افزود: مبنا و پایه بنیادی این تعاریف به زیرساخت های نهادی برمی‏گردد که همان قانون و مقررات مناطق آزاد است. خوشبختانه مقررات سرمایه گذاری حاکم بر مناطق آزاد کشور می تواند پایه ای برای این تعاریف باشد. همچنین نظام حساب های ملی کشور که از طریق بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش ارائه می نماید نیز مبنایی برای طبقه بندی ها و تقسیم بندی ها هستند.
 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو