نشست مدیران روابط عمومی مناطق آزاد با معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی
http://gallery.freezones.ir/?i=1547
جلسه شورایعالی مناطق آزاد با حضور معاون اول رییس جمهور
http://gallery.freezones.ir/?i=1544
گرامی داشت "روز کیش"
http://gallery.freezones.ir/?i=1525
حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در قشم به منظور افتتاح پروژه ها
http://gallery.freezones.ir/?i=1501
حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در انزلی به منظور افتتاح پروژه های هفته دولت
http://gallery.freezones.ir/?i=1500
حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در کیش به منظور افتتاح پروژه ها ی هفته دولت
http://gallery.freezones.ir/?i=1499
اولین نشست تخصصی معاونت های اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد
http://gallery.freezones.ir/?i=1490
تایید صورت های مالی سال 97 سازمان منطقه آزاد انزلی در کارگروه تخصصی
http://gallery.freezones.ir/?i=1489
هجدهمین نشست معاونان و مدیران فرهنگی،‌ اجتماعی و گردشگری سازمان مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد ماکو
http://gallery.freezones.ir/?i=1488
1 - 12 of 35

آخرین اخبار آرشیو