گام هفتم

هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران و برنامه هفتم در مناطق آزاد

مدیر برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و کارشناس حوزه برنامه ریزی از انتشار کتاب «هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران» خبر داد.

تشریح برنامه هفتم و بودجه 1400 مناطق آزاد

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برنامه هفتم و بودجه سازمان‌های این مناطق را تشریح کرد.

ابلاغ دستورالعمل بودجه 1400 سازمان های مناطق آزاد 

با تایید مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، « دستورالعمل و ضوابط تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور»، ابلاغ شد.

تشکیل کمیته های تخصصی برنامه هفتم توسعه در دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد

پیرو ابلاغ نظام نامه (دستورالعمل) برنامه هفتم توسعه سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمیته های تخصصی برنامه هفتم توسعه در دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد کشور تشکیل شد.

ابلاغ نظام نامه برنامه هفتم (دستورالعمل) سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با تایید مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی «نظام‌نامه برنامه هفتم (دستورالعمل) سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» ابلاغ شد.

آغاز فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

طرح پیشنهادی برای آغاز فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه در سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در جلسه اخیر شورای معاونین و مدیران عامل ارائه شد. در این طرح نکات اساسی برای آغاز فرایند تدوین برنامه هفتم درنظر گرفته و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آخرین اخبار آرشیو