مشاركت هلدینگ‌های پتروشیمی برای توسعه متوازن شهرك پردیس جم

معاون وزیر نفت از مذاکره با هلدینگ‌های پتروشیمی برای واگذاری زمین به منظور ساخت مدرسه، درمانگاه و دبیرستان در شهرک پتروشیمی پردیس جم خبر داد و گفت: توسعه متوازن این شهرک برای افزایش سطح ارائه خدمات به خانواده کارکنان پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش فرینا، مرضیه شاهدایی شب گذشته در جمع نمایندگان خانواده کارکنان مستقر در شهرک پتروشیمی پردیس جم پس از شنیدن مشکلات سکونت کارکنان و خانواده های آنها در این شهرک با بیان اینکه یکی از مهمترین ماموریت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی پایبندی نسبت به اجرای تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی به ویژه برای خانواده های کارکنان شاغل در صنعت پتروشیمی است، افزود: از زمانی که عسلویه یک منطقه توسعه نیافته بود در این منطقه حضور داشته و در جریان ساخت طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی بوده است.
شاهدایی با اعلام اینکه صنعت پتروشیمی خانه من است و به کارکنان و خانواده های آنها به عنوان یک سرمایه انسانی عرق و علاقه دارم زیرا خود من هم عضوی از این خانواده هستم، گفت: زمانی که کل مالکیت صنعت پتروشیمی در اختیار دولت بود طرح جامع توسعه ای برای شهرک پتروشیمی پردیس جم تعریف و اجرای بخش‌هایی از آن آغاز شد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تاکید بر اینکه با اجرای خصوصی سازی اشتباه در صنعت پتروشیمی در طول فعالیت دولت نهم و دهم و واگذاری مجتمع ها و شرکت های پتروشیمی عملا اختیارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تکمیل طرح جامع این شهرک محدود شد، افزود: به عبارت دیگر هم اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده دولت مجوز سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی را ندارد و شرکت های خصوصی شده پتروشیمی باید این مسئولیت را بر عهده بگیرند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تایید وجود مشکلات و کمبود امکانات و زیرساخت‌های آموزشی، خدمات شهری، رفاهی، ورزشی، فرهنگی و ... در شهرک پتروشیمی پردیس جم، گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی قصد دارد زمین های تحت مالکیت خود را به هلدینگ‌های پتروشیمی در ازای توسعه و ایجاد زیرساختها در این شهرک مسکونی ارائه کند.
شاهدایی با بیان اینکه هم اکنون توسعه نامتوازنی در ایجاد زیرساخت‌های شهرک پتروشیمی پردیس جم اتفاق افتاده که برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هماهنگی با شرکت های خصوصی پتروشیمی برای تکمیل و توسعه متوازن این شهرک و افزایش سطح ارائه خدمات به خانواده ها است، افزود: بر این اساس به زودی با برگزاری نشستی با مدیران عامل هلدینگ های پتروشیمی برنامه‌ریزی جامعی برای تکمیل زیرساخت های این شهرک انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین از آمادگی اهدای زمین به وزارت آموزش و پروش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ساخت مدرسه، دبیرستان و درمانگاه خبر داد و گفت: تمامی تلاش خود را خواهیم کرد تا حداقل امکانات برای کارکنان و خانواده های آنها در این شهرک فراهم شود.

 

امتیاز به خبر :