برگزاری مانور مقابله با آلودگی های هیدروكربنی توسط HSE منطقه ویژه پتروشیمی

مانور آشنایی آتش نشانان با تجهیزات مقابله با ریزش های هیدروکربنی در محیط های آبی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش فرینا، هفته پیش با همکاری و هماهنگی امور HSE این سازمان مانور مقابله با آلودگی های هیدروکربنی در سطح منطقه اجرا شد.
این مانور با هدف آشنایی آتش نشانان سازمان با تجهیزات مقابله با ریزش های هیدروکربنی در محیط های آبی، و طی آن، آموزش و معرفي تجهيزات مقابله با ريزشهاي هيروكربني شامل انواع بوم، بالشتک و پدهای جاذب مواد شیمیایی و هیدروکربنی براي پرسنل آتش نشاني صورت گرفت.
مانور مذکور در محل ايستگاه آتش نشانی مركزي برگزار شده و پس از آن، مانور مقابله با ورود هيدروكربن از طريق كانال آبهاي سطحي به خوريات منطقه، با همکاری واحدهای محیط زیست و آتش نشانی سازمان، بر روي کانال آبهاي سطحي شرقی منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي اجرا شد.
یكی از روش‌های مقابله با آلودگی دریا و جلوگیری از آلودگي اكوسيستم هاي دریایی، استفاده از مواد جاذب برای جمع‌آوری و جلوگیری از گسترش مواد نفتی و هیدروکربنی بر روی آب است.


 

امتیاز به خبر :