نشست مشترک منطقه ویژه خلیج فارس با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگاننشست مشترک منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با اداره کل آموزش فنی و حرفه‏ای هرمزگان با هدف تحقق اجرای آموزش های مورد نیاز صنایع با حضور معاون منابع انسانی منطقه ویژه و معاونین آموزش و پشتیبانی و رئیس انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد در این منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد.

به گزارش فرینا، معاون منابع انسانی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: به استناد آخرین جلسه کارگروه اشتغال سال 96 استان و تاکید استاندارمبنی بر همکاری فنی و حرفه ای با واحد های صنعتی، قرار است نیروهای بومی در صنعت استان بکار گرفته شوند و تولیدات ارتقاء یابد و این نیازمند نیروی انسانی ماهر است.
مهرداد کرمی افزود: با توجه به بررسی ها و کارگاههایی که در منطقه موجود است بسیاری از آموزشها در جوار منطقه به کمک مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای امکانپذیر است.
کرمی گفت: عمده رشته های مورد نیاز آموزش و ارتقاء مهارت ما رشته های ابزار دقیق، جوشکاری، مکانیک، برق قدرت و الکترونیک است.
در ادامه این نشست معاون آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه ای استان هرمزگان نیز گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در تمام شهرستانها مرکز آموزشی دارد و ما آمادگی همکاری لازم را با صنایع با توجه به نیاز آن استان داریم. علاوه بر ظرفیت های بخش دولتی ،از ظرفیت آموزشگاههای آزاد در بخش خصوصی که تحت نظر این اداره کل فعالیت می کنند نیز می توان بهره برد.
گلذار نظری افزود: ایجاد مرکز جوار کارگاهی نیز یک نوع دیگری از آموزش است که نیروی انسانی در محیط کار و در جوار صنعت مهارتهای لازم را کسب می کند.
ایجاد و ثبت مرکز جوار کارگاهی با مجوز رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور امکانپذیر است که در صورت بررسی و نیازسنجی و توافق پیگیری خواهد شد.
در ادامه این نشست رضا قصاب معاون پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان نیز بر تعامل صنعت با آموزش فنی و حرفه ای تاکید کرد و گفت: آموزش های فنی و حرفه ای در ارتقاء مهارت کارگران و نیروی انسانی صنایع نقش موثر خواهد داشت و در بالا بردن کیفیت تولیدات نیز نقش دارد.
رئیس انجمن صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان هرمزگان نیز در این نشست جهت هماهنگی و همسویی تشکیل کارگروه سه جانبه را پیشنهاد کرد و گفت: با تشکیل کارگروه تعامل و ارتباط آموزش با صنایع حفظ خواهد شد و بر اساس نیاز واقعی صنایع برنامه ریزی خواهد شد. در پایان از کارگاه جوشکاری منطقه ویژه اقتصادی استان بازدید کردند.


 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو