تکمیل فاز اول «منطقه ویژه قصرشیرین» تا سال 98

معاون فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از تکمیل فاز اول پروژه منطقه ویژه قصرشیرین تا سال 1398 در صورت تامین اعتبار خبر داد.

به گزارش فرینا، واحد امیری با اشاره به شروع فاز اول منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین از سال 1394، گفت: این منطقه وسعتی بیش از هزار هکتار دارد و تاکنون برای 300 هکتار آن نقشه طراحی شده است.

امیری افزود: فاز اول این پروژه نیز به مساحت 76 هکتار از سال 1394 شروع شده و اقداماتی از جمله ایجاد شبکه معابر، خیابان کشی، ایجاد شبکه روشنایی و پیاده رو سازی در آن انجام شده است.

وی اعتبار صرف شده در این پروژه را شش میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای تکمیل فاز اول آن به هفت تا هشت میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است.

معاون فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه افزود: در صورت تامین این اعتبار فاز اول منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین سال 1398 به بهره برداری می رسد.

امیری گفت: برای تکمیل زیرساخت های عمرانی 300 هکتار از این منطقه نیز به 75 میلیارد تومان اعتبار بر اساس پیش بینی‌های اولیه نیاز است.

وی افزود: این اعتبارات صرف ایجاد زیرساخت های عمرانی از جمله ایجاد شبکه لوله کشی آب و نیز شبکه برق معابر و خیابان کشی می شود.

معاون فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: در صورت تامین این میزان اعتبار 300 هکتار از پروژه سال 1400 تکمیل و به بهره برداری رسیده و آماده واگذاری است.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو