فراخوان

تامین مالی، طراحی، بهسازی ، نوسازی ، بهره برداری و انتقال 14 دستگاه پل انتقال مسافر (PBB) ترمینال مسافری شماره 1 فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) 


شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه تامین مالی، بهسازی، نوسازی، بهره برداری  و انتقال پلهای انتقال مسافر (PBB)  فرودگاه بین المللی  امام خمینی(ره) بر اساس مجوز هیأت مدیره و  «لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور » در قالب قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها / اشخاص حقوقی داخلی دعوت به عمل می آورد تا در ارزیابی توان سرمایه گذاری شرکت نمایند. 

نوع قرارداد (سرمایه گذاری) ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) و زمان دوره طراحی و ساخت 12 ماه و زمان دوره بهره برداری 5 سال  بعد از ساخت و همچنین برآورد اولیه اجرای پروژه 38.5 میلیارد تومان است.

اسناد ارزیابی توان سرمایه گذاری از تاریخ 97/05/16.لغایت 97/06/03 از طریق سایت اینترنتی www.ikac.ir  www.3t-naco.com ,  قابل دریافت است.

متقاضیان می بایست مدارک خود را در پاکات دربسته و مهر و موم شده تنظیم و حداکثر تا ساعت 15:00، روز 97/07/01 به دبیرخانه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی( ره ) تحویل و رسید دریافت کنند.

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با مهندس خلیلی به تلفن 88002959-88006038-88338729 -021 داخلی 417  تماس برقرار نمایید.

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو