تبيين نظام برنامه ریزی و بودجه بندی سال 96 در مناطق آزاد كشور

  • چهارشنبه 24 آذر 1395 - 17:17
  • چابهار
  • 0 دیدگاه
با حضور مدیر دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد كشور «نظام برنامه ریزی و بودجه بندی سال 96 و الزامات مورد نظر» تبیین شد.

به گزارش فرينا، محمدرضا عبدالرحیمی در نشست مشترك با معاونين و مديران سازمان منطقه آزاد چابهار، بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور، كمك به تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورهاي همجوار و كمك به توسعه و تسريع عمران و آباداني و توانمندسازي جوامع محلي را از جمله "اهداف راهبردي مناطق آزاد كشور" عنوان كرد.

عبدالرحيمي گفت: براین اساس مقرر است در گام اول، برنامه و بودجه سال 1396 سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی بویژه بخش مربوط به بودجه تملک دارایی سرمایه ای آن براساس سلسله مراتب اهداف راهبردی، راهبردها، برنامه‌های اقدام و پروژه های نیل به اهداف راهبردی و کلان مناطق آزاد کشور تدوین و ارائه شود.

وي افزود: در این فرایند توجه به سند راهبردی و نقشه راه کلان مناطق آزاد کشور با توجه به رويكردهاي رشد «درون زا»، «برونگرا»، «دانش بنيان»، «عدالت محور» و«مردمي» به عنوان بنیادهای اصلی سياست هاي اقتصاد مقاومتي بویژه اهداف گسترش و تسهیل تولید، گسترش و تسهیل صادرات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج از کشور و انتقال فناوری های پیشرفته و اهداف اولیه مصرح در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تدوین گردیده است.

مدیر دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد كشور گفت: به همين منظور ضروري است در راستای تحقق آن، اقدامات اصلی سازمانها در جهت تامین، تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساختی و فراهم سازی محیط کسب و کار مناسب و جذاب برای مشارکت حداکثری بخش های خصوصی و تعاونی با بهره گیری از توان ملی، ایرانیان خارج از کشور و ظرفیت های بین المللی در فضای تعامل هوشمند با اقتصاد جهانی متمرکز گردد.
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو