دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

ترکان: چه کسی بابت چه چیزی نگران است؟/ همه امور شفاف نباشد قادر به نظارت نخواهیم بود

اختصاصی فرینا ـ مشاور رییس جمهور گفت: تنها در دولت یازدهم بود که دیوان محاسبات توانست عملکرد مناطق آزاد را بررسی کند.
به گزارش فرینا، اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیشب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع تغییر ساختار مناطق آزاد  به تشریح دلایل مخالفت خود در رابطه با مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی پرداخت.

ترکان گفت: قانون گفته است که مدیرعامل منطقه آزاد وظایفی همچون استاندار را دارد یعنی انتخاب وی توسط هیئت وزیران و با حکم رییس جمهور انجام می شود. بر این اساس هر دستگاه اجرایی وظایف خود را در منطقه آزاد با نظارت مدیرعامل منطقه آزاد که از رییس جمهور حکم دارد انجام می دهد.

وی افزود: با احترام به وزیر محترم اقتصاد و دارایی و منزلت ایشان باید بگویم آیا منبعد وزارتخانه می تواند بر کار سایر دستگاه هایی که ـ در منطقه آزاد فعالیت می کنند و هم عرض همان وزارت خانه هستند ـ نظارت کند؟ وزارت اقتصاد به سایر دستگاه ها مشرف نیست بلکه فردی که در یک رتبه بالاتر یعنی منصوب رییس جمهور است می تواند بر کار سایرین مدیریت و نظارت داشته باشد. همه وزارتخانه ها در منطقه آزاد واحدهای تابعه دارند و این سئوال مطرح می شود که آیا دلیلی دارد که وزارتخانه الف قبول کند که زیر نظر وزارتخانه ب قرار گیرد؟ در حالی که کسی که از منظر ریاست جمهوری انتخاب می شود باید بر همه آن ها اشراف داشته باشد.

مشاور رییس جمهور ادامه داد: عده ای از موافقان این طرح در مجلس معتقد بودند که با این کار ما می توانیم از وزیر اقتصاد اشکالات در مناطق آزاد را سئوال کنیم. باید عرض کنم تنها در دولت یازدهم است که دیوان محاسبات بر فعالیت تمامی مناطق آزاد کشور نظارت داشته و پس از بررسی و رسیدگی حساب و عملکرد آنها حتی یک نقطه منفی و تاریک پیدا نکرده است. این برای من و همکارانم در مناطق آزاد افتخار آمیز است چرا که تنها راه حل جلوگیری از فساد، شفافیت است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: تنها دوره ای که مناطق آزاد تمامی واگذاری ها، منقاصات و مزایده ها و برندگان آنها را بر روی سایت قرار داده اند در مناطق آزاد دولت یازدهم است. هیچ رانتی روی واگذاری زمین ها وجود ندارد. هیچ زمین دولتی برای واگذاری وجود ندارد تا برای کسی رانت ایجاد کند. همه چیز را شفاف کردیم نه به خاطر خوشایند عده ای بلکه به این کار اعتقاد داشتیم.

وی تاکید کرد: در مجموع 15 بار دیوان محاسبات و 30 بار سازمان بازرسی کل کشور، فعالیت مناطق آزاد را مورد بازدید و بررسی قرار داده اند. آیا این کار، نظارت نیست؟ آیا واقعا این نظارت، کفایت نمی کند؟ چه کسی بابت چه چیزی نگران است؟ 
امتیاز به خبر :