تفاهم نامه 500 میلیارد ریالی ارس و بنیاد مسکن منعقد شد

تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد ارس و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ارزش 500 میلیارد ریال برای بهبود وضعیت مسکن و راه در روستاهای ارس منعقد شد.

به گزارش فرینا، تفاهم نامه همکاری ارس و بنیاد مسکن در راستای اجرای تفاهم نامه های سال 1393 و 1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقصادی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ارتقاء سطح کیفی و بهبود شرایط محیطی و مسکونی روستاهای محدوده جلفا و خداآفرین منطقه آزاد ارس منعقد شد.
بر اساس تفاهم نامه منعقد شده، همکاری های دوسویه برای بهبود وضعیت مسکن، راه و همچنین بهبود وضعیت معیشت روستاییان در قالب بهره مندی از پتانسیل های گردشگری در قالب پنج ماده و 22 بند، دو تبصره و در بخش های مسکن، عمران، راه، ساختمان های عمومی، مسکن حمایتی، مسکن شهری، خدمات فنی و مهندسی، اجرای پروژه های عمرانی در منطقه و واگذاری زمین مورد نیاز توسعه روستایی انجام می شود.
با توافق بعمل آمده تمامی مفاد تفاهم نامه در مدت دو سال و با اعتبار 500 میلیارد ریال و سهم 50 درصدی طرفین در تامین اعتبار اجرا خواهد شد.
گفتنی است اعتبار اختصاص یافته برای سال جاری 200 میلیارد ریال است.
این تفاهم نامه توسط محسن خادم عرب باغی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، محمدرضا شاملو معاون عمران و روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و حافظ باباپور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی و ایرج حاتمی عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس به امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، تفاهم نامه همکاری ارس و بنیاد مسکن در راستای اجرای تفاهم نامه های سال 1393 و 1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقصادی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ارتقاء سطح کیفی و بهبود شرایط محیطی و مسکونی روستاهای محدوده جلفا و خداآفرین منطقه آزاد ارس منعقد شد.
بر اساس تفاهم نامه منعقد شده، همکاری های دوسویه برای بهبود وضعیت مسکن، راه و همچنین بهبود وضعیت معیشت روستاییان در قالب بهره مندی از پتانسیل های گردشگری در قالب پنج ماده و 22 بند، دو تبصره و در بخش های مسکن، عمران، راه، ساختمان های عمومی، مسکن حمایتی، مسکن شهری، خدمات فنی و مهندسی، اجرای پروژه های عمرانی در منطقه و واگذاری زمین مورد نیاز توسعه روستایی انجام می شود.
با توافق بعمل آمده تمامی مفاد تفاهم نامه در مدت دو سال و با اعتبار 500 میلیارد ریال و سهم 50 درصدی طرفین در تامین اعتبار اجرا خواهد شد.
گفتنی است اعتبار اختصاص یافته برای سال جاری 200 میلیارد ریال است.
این تفاهم نامه توسط محسن خادم عرب باغی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، محمدرضا شاملو معاون عمران و روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و حافظ باباپور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی و ایرج حاتمی عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس به امضاء رسید.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو