اعطای تندیس «سرآمدی» به روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

در ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی از برندگان با اعطای تندیس بلورین، سیمین و زرین تقدیر شد.

به گزارش فرینا، در این آیین، تندیس بلورین سرآمدی به روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اهداء شد.
در این تندیس آمده است: اعطای تندیس بلورین سرآمدی به «روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» به دلیل تعهد به سرآمدی و طی مسیر سرآمدی بر اساس مدل تخصصی شده EFQM در روابط عمومی و کسب حداقل 595 امتیاز طبق آرای ممیزان و ارزیابان در ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران در 25 مرداد ماه سال 1396 و دریافت 4 ستاره بر اساس ممیزی انجام شده و رأی هیأت داوران.
ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو