ابلاغ مصوبه دولت درخصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سمنان

مصوبه دولت درخصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سمنان از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزاش فرینا، هيئت وزيران در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاددبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- تصويب کرد:

۱- طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سمنان به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲- هر گونه عملیات اجرایی منوط به تصویب ارزیابی زیست محیطی (EIA) است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رييس­ جمهور این مصوبه را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است .

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو