«از تغییر گفتمان تا گفتمان تحول» در مناطق آزاد کشور

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سرآغاز بحث ما در دولت دوازدهم، «از تغییر گفتمان تا گفتمان تحول» در مناطق آزاد است.

به گزارش فرینا، حجت الاسلام محمدعلی زم در گردهمایی معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور در تهران و در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد باید از اقتصاد و صنعت محوری به سمت جامعه محوری تغییر مسیر دهند.
او ادامه داد: از درون جامعه محوری حوزه ای به نام اقتصاد وجود دارد و در واقع عنصری که می تواند جوامع محلی را پایدار نگه دارد اقتصاد است.
زم گفت: اگر بتوانیم «گفتمان صنعت» و «اقتصاد محور» را به «اقتصاد جامعه محور» تغییر دهیم و از انسان، مزیت های انسانی و خلاقیت های انسانی جوامع محلی استفاده کنیم موفق خواهیم شد.
معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به لزوم توسعه درونزای از طریق جوامع محلی در مناطق آزاد گفت: برای توسعه اقتصادی نیاز به توسعه درون زای جوامع محلی داریم، باید مزیت های بومی مناطق که متکی به توسعه انسانی است بشناسیم و اقتصاد محلی را توسعه دهیم.
محمدعلی زم تاکید کرد: مزیت های بومی مناطق آزاد که متکی به توسعه انسانی است را بشناسیم و اقتصاد محلی را توسعه دهیم.
چهاردهمین گردهمایی معاونین، مدیران و دبیران شورای راهبردی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روزهای 23 و 24 آبان ماه در تهران با شعار «از تغییر گفتمان تا گفتمان تحول» برگزار شد.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو