بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از مجتمع بندری کاسپین

«حمیدرضا مومنی» مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بندر کاسپین یکی از مهم ترین بنادر ایران در دریای خزر بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری فرینا، بنابراین گزارش بندر کاسپین در تأمین کالاهای اساسی کشور نقش اساسی داشته و حلقه اتصال کریدور های بین المللی چین ـ قزاقستان ـ ایران و کریدور بین المللی شمال ـ جنوب است.

بررسی ظرفیت ها این بندر، اسکله سوخت، سیلو و انبارهای روباز و سرپوشیده از دیگر اقدامات دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این سفر بود.

گفتنی است؛ حمیدرضا مومنی امروز شنبه (25 اردیبهشت ماه) به منظور بازدید از ظرفیت ها و مراکز تولیدی و نیز پروژه های زیرساختی راهسازی و بندری به منطقه آزاد انزلی سفر کرد. 

او همچنین در این سفر در شورای اداری منطقه، مسائل و برنامه های سازمان منطقه آزاد انزلی را با حضور مدیرعامل و مدیران این سازمان بررسی خواهد کرد.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :