معرفی پروژه های اصلی گردشگری در مناطق آزاد

مدیر گردشگري دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به دنبال ساخت ظرفیت های جدید و افزایش شاخص ها در صنعت گردشگری در مناطق آزاد هستیم.

به گزارش فرینا، علیرضا رحیمی در گردهمایی معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور در تهران و در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ظرفیت اقامتی گردشگران، تعداد اتاق و تعداد تخت، به کارگیری نیروی انسانی آموزش دیده فعال در حوزه گردشگری، میزان سرمایه گذاری انجام شده در حوزه گردشگری، میزان اشتغال مستقیم، تعداد آثار و اماکن تاریخی، تعداد رشته های صنایع دستی دارای محصولات قابل عرضه از جمله شاخص های گردشگری در کشور است.
او ادامه داد: محورهای اصلی فعالیت در حوزه گردشگری در مناطق آزاد نیز شامل تدوین و بازنگری و تدوین توسعه برای هر منطقه، تحکیم بنیان و ساختار توسعه گردشگری و از همه مهمتر افزایش میزان رضایتمندی گردشگران، ارتقای نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری و مشارکت جامعه محلی است.
پروژه های اصلی گردشگری مناطق بر اساس سند راهبردی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور به این شرح است: چابهار: ایجاد زیرساخت و خدمات برای توسعه گردشگری دریایی و ساحلی، اروند: پروژه گردشگری بازار عراق، ایجاد خدمات و تسهیلات توریسم صنعتی، ایجاد خدمات گردشگری، ارس: ایجاد فضاهای گردشگری ویژه و گسترش هاب گردشگری قفقاز، پروژه ارتقاء خدمات گردشگری، انزلی: جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور ایجاد و توسعه ظرفیت بهره مندی از سواحل، ماکو: جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور ایجاد خدمات رفاهی و بهره مندی از ظرفیت تردد مرزی، کیش: ایجاد هاب هوایی و گسترش پروازهای بین المللی و ارتقاء کیفیت خدمات گردشگری و قشم: پروژه ارتقاء کیفیت خدمات گردشگری، منطقه مبتنی بر ژئوتوریسم و گردشگری دریایی.
چهاردهمین گردهمایی معاونین، مدیران و دبیران شورای راهبردی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روزهای 23 و 24 آبان ماه در تهران با شعار «از تغییر گفتمان تا گفتمان تحول» برگزار شد.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو