برگزاری نشست تخصصی حق شهروندی کودک در انزلی

با حضور دکتر مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، نشست تخصصی حق شهروندی کودک بر جامعه توسعه گرا در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

به گزارش فرینا، نشست تخصصی حق شهروندی کودک بر جامعه توسعه گرا به میزبانی این منطقه و با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی برگزار شد.
این نشست به منظور معرفی منطقه آزاد انزلی به عنوان نخستین منطقه آزاد دوستدار کودک در این منطقه برپا شد که در این نشست تخصصی شهیندخت مولاوردی در خصوص "حق شهروندی کودک"، زهرا رحمانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بندر انزلی در ارتباط با "حق کودک در توسعه جهانی"، سعید رضوانی هیأت علمی دانشگاه قزوین درباره "حق کودک بر شهر"، احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در خصوص "ساختار قضایی کودک محو"ر و شری نجفی به عنوان مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر در زمینه "واقعیت کودک در جامعه امروز" به سخنرانی کردند.
منطقه آزاد انزلی و برگزارکنندگان این همایش تخصصی بر این باور هستند که مطابق توافقات بین المللی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان این توافق است؛ شهری که در آن حد بالایی از حقوق شهروندی تأیید، تأکید و اجرایی می شود؛ تا جایی که توجه ویژه به شرایط کودکان و افراد دارای معلولیت و رعایت حقوق حقه ایشان شود؛ "شهر دوستدار کودک" نامیده می شود. در واقع شهر و روستایی که در آن به بی دفاع ترین اقشار یعنی کودکان توجه شده و حقوق ایشان مدنظر قرار گرفته و رعایت می شود؛ قطعاً جایی مناسب برای کلیه اعضای جامعه است.
برگزاری این همایش یکی از اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای اجرای اهداف توسعه ای خود در حوزه های مسئولیت اجتماعی و جامعه توسعه یافته براساس الگوهای توسعه انسان محور ارزیابی می شود و انتخاب این منطقه به عنوان "نخستین منطقه آزاد دوستدار کودک" با توجه به ظرفیت های قانونی و جایگاه ارتباطی بین المللی این منطقه به منظور اجرا در سایر مناطق آزاد و الگوسازی در سطح کشور صورت گرفته است. 

خبرنگار منطقه آزاد انزلی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو