جمعه 6 ارديبهشت 1398

دبيرستان دانا و توانا خدمتی ماندگار برای تونمند سازی جوامع محلی

عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزادچابهاردرصفحه اینستاگرامی خودبا اشاره به اینکه دبیرستان داناوتواناخدمتی ماندگاربرای جوامع محلی است،نوشت: دیدن نتایج اولین سال این دبیرستان امید بخش سال های پرثمری است.

به گزارش فرینا، وی افزود: جوانی از جنس این مردم به نام"بهرام میرزایی" به عنوان مدیردبیرستان که یک سال تمام شبانه روزی بدون وقفه وقف بود،وتجربه و هوش ومدیریت ستودنی رئیس دانشگاه بین المللی " ارسلان دژکام" اولین قبولی دانشگاه صنعتی شریف را درابتدای راه آن هم از روستای تاریخی تیس رقم زد.

وی درادامه آورده است: دویادگارماندگاراین دوره "علیرضادلوشی" و"محمدنبات زهی" هستند؛اگرچه صددرصددانش آموزان رشته ریاضی و 60درصددانش اموزان رشته علوم تجربی وارد دانشگاه شدند.

کردی اضافه کرد: باهمت وتلاش دلسوزانه کادردبیرستان و برنامه های مفصل پیش بینی شده درسالهای آتی شاهد تحولات ارزشمندبرای مردمان خوب این سرزمین خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزادچابهاردرپایان نوشت: ازصمیم قلب به همه پذیرفته شدگان و معلمان زحمتکش و پرتوانشان جناب "بهرام میرزایی" و دوست وبرادرارزشمندم "ارسلان دژکام" تبریک عرض می کنم.

مهنوش اسدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو