تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد کشور

با حکم مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعضای جدید هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد کشور معرفی شدند.

به گزارش فرینا، بر این اساس وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 9 آبان ماه 1397 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 106086/ت 55925 ک مورخ 1397/08/13 تصویب کردند:

1ـ آقای غلامرضا پناه به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای حمیداله بلیده ای می شود 

2- آقای عبدالقادر پربار به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای ارسلان دژکام می شود

3- آقای صفر شاسفند به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای عیسی کلانتری می شود

4- آقای غلامحسین کریمی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای ایرج حاتمی می شود

5- آقای محمدجعفر کبیری به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای محسن مهر علیزاده می شود

6- آقای رستم آقازاده قولکی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای ارسلان ازهاری می شود

7- آقای میرعلی سیدی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای قربانعلی سعادت می شود

8- آقای سید رضا حسینی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای کامیار بیات می شود

9- آقای مجید صفدری به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای علی یدقار می شود

این تصویب نامه در تاریخ 1397/08/09 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو