ضرورت توسعه خطوط ریلی ایران در چهار پهنه جغرافیایی کشور
رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران با اشاره به اهمیت خطوط ریلی در تجارت امروز دنیا، بر ضرورت تکمیل و توسعه راه آهن در چهار پهنه جغرافیایی شمال به جنوب و غرب به شرق کشورمان تاکید کرد.
برگزاری «همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان» در انزلی
با همکاری این سازمان و انجمن ژئوپلتیک ایران همایش «آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان» در روزهای 3 و 4 آذر ماه در مجتمع فرهنگی زیبا کنار منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.
1789 - 1793 of 1793