اخبار مناطق ويژه اقتصادي

آمادگي زير ساخت هاي سرمايه گذاري در دو فازمنطقه ويژه شيراز

مدير سايت منطقه ويژه اقتصادي شيراز گفت:«فاز يکم و دوم منطقه ويژه اقتصادي شيراز داراي پتانسيل هاي مهمي براي جذب سرمايه گذاري است.»

همکاري متقابل بانک ملي منطقه ويژه اقتصادي شيراز با صنعتگران

مديرباجه بانک ملي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي شيراز گفت:« با افتتاح بانک ملي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي شيرازهمکاري متقابل با صنعتگران در اين منطقه آغاز شده است.»

احتمال تبديل منطقه ويژه اقتصادي شيراز به منطقه آزاد

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و وِيژه اقتصادي گفت:« با توجه به اين که منطقه ويژه اقتصادي شيراز داراي پتانسيل هاي قوي و زيرساخت هاي مناسبي است شايد درآينده اي نزديک اين منطقه به منطقه آزاد تبديل شود.»

منطقه ويژه پتروشيمي برق خود را تامين مي کند

به گفته عضو هيئت مديره منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي؛منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي برق منطقه را با مولدهاي برق خود تامين مي کند.

راهکارهاي توسعه مناطق ويژه بررسي شود

مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي شيراز گفت:« بايد راهکارهاي توسعه مناطق ويژه اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته و جايگاه اين مناطق از طريق اقتصاد ملي به مردم شناسانده شود.»

همايش مشترک گمرک و مديران عامل مناطق ويژه اقتصادي

مشاور اجرايي سرپرست مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، از برگزاري همايش مشترک گمرک و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خبر داد و گفت : « ماه آينده به منظور شناسايي و رفع مشکلات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همايشي با حضور رئساي گمرک و مديران عامل مناطق ويژه اقتصادي برگزار خواهد شد .»

خواستار معافيت مالياتي براي مناطق ويژه اقتصادي هستيم

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي شيراز گفت:« مهمترين خواسته ما از مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اعمال قانون معافيت مالياتي براي مناطق ويژه اقتصادي و حذف ماليات بر ارزش افزوده براي توليد در اين مناطق است.»

افتتاح اولين بانک در منطقه ويژه اقتصادي شيراز

اولين بانک منطقه ويژه اقتصادي شيراز، در راستاي ارائه تسهيلات به صنعتگران، با حضور حميد بقايي، سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، عصر روز گذشته افتتاح شد.

تجهيز منطقه ويژه پتروشيمي به تکنولوژي هاي روز دنيا

عضو هيئت مديره منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي از تجهيز منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي به تکنولوژي هاي برتر روز دنيا خبر داد.

رفع 70 نقطه پر حادثه فارس مصوب مي شود

به گفته مدير کل راه و حمل و نقل استان فارس؛ در حال حاضر 70 نقطه حادثه خيز در استان فارس وجود دارد که قرار است به تصويب برسد.
8271 - 8280 of 8355

آخرین اخبار آرشیو