منطقه آزاد ارس و ریاست کمیسیون اقتصادی شهرداران ایرانی جاده ابریشم

پس از رای گیری در نشست مدیران و شهرداران ایرانی جاده ابریشم، منطقه آزاد ارس با رای حاضران به ریاست کمیسیون اقتصادی مدیران و شهرداران ایرانی جاده ابریشم انتخاب شد.

به گزارش فرینا، ششمین نشست مدیران و شهرداران ایرانی جاده ابریشم در دامغان برگزار شد و منطقه آزاد ارس با 8 رای به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی و شهرداری سبزوار با 7 رای به عنوان نایب رییس کمیته انتخاب شدند.
در این نشست، شهرهای مختلف حضور خود را برای ریاست کمیته های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی اعلام کردند و پس از انجام رای گیری در بخش های مختلف روسای کمیته ها انتخاب شدند.
بر همین اساس، کاشان نیز با 8 رای به عنوان رییس کمیته گردشگری مجمع شهرداران ایرانی جاده ابریشم انتخاب شد و شهرداری همدان نیز به عنوان نایب رییس کمیته گردشگری انتخاب شد.
همچنین، شهرداری سمنان با 6 رای و شهرداری نیشابور با 5 رای به عنوان رییس و نایب رییس کمیته فرهنگی مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم انتخاب شدند.
منطقه آزاد ارس کنونی و شهر جلفا با قرارگرفتن در مسیر جاده ابریشم از دیرباز دارای اهمیت زیادی بوده است و وجود چندین کاروانسرای تاریخی که به همت سازمان منطقه آزاد ارس مرمت شده است، نشان دهنده اهمیت این شهر در جاده ابریشم بوده است. امسال نیز مجسمه های کاروان شتر و بازرگانان برای تاکید روی این موضوع در کنار کاروانسرای خواجه نظر ساخته و نصب شده است.

برچسب ها : منطقه آزاد ارس
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو