اختصاص یک میلیارد تومان برای توسعه و نوسازی مدارس منطقه آزاد ماکو

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: تا پایان سال جاری نیز برای توسعه و نوسازی مدارس منطقه آزاد ماکو بیش از یک میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.

به گزارش فرینا، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو، به همراه مسئولین منطقه از هنرستان کوثر بعثت ماکو بازدید کرد.
حسین فروزان عملکرد کارگاه خیاطی این هنرستان را خوب توصیف کرد و گفت: واقعیت این است که اغلب مدارس تجهیزات و ابزار های آموزشی چندانی ندارند به همین دلیل سازمان ها و وزارتخانه هایی که می توانند باید در جهت توسعه و بهبود محیط های آموزشی دانش آموزان اقدام کنند.
وی افزود: : تا پایان سال جاری نیز برای توسعه و نوسازی مدارس منطقه آزاد ماکو بیش از یک میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.
فروزان با اختصاص مبلغ 500 میلیون ریال به منظور تامین تجهیزات دوخت و دوز این هنرستان افزود: با توجه به سرمایه گذاری های بخش خصوصی در حوزه تولید پوشاک منطقه آزاد ماکو ، مهارت آموزی برای دانش آموزان هنرستان در این حوزه ضروری است.
اکبر باباپور مدیر آموزش و پرورش ماکو نیز با تقدیر از مسسولان منطقه آزاد به دلیل مشارکت در تجهیز این هنرستان افزود: کارگاه خیاطی این هنرستان تابستان سال 96 با همیاری منطقه آزاد تجهیز شده است که پوشاک لازم برای دانش آموزان این آموزشگاه در این کارگاه تولید و در اختیار دانش آموزان قرار داده شده است.
مدیر آموزش و پرورش ماکو خاطر نشان کرد : کارگاه تولیدی این هنرستان آماده عقد قرار داد با سایر ارگان ها در خصوص تولید پوشاک و وسایل مورد نیازشان است.
در بازدید از آثار هنری این دانش آموزان، چند عدد از تابلو های نقاشی این دانش آموزان از طرف سازمان منطقه آزاد ماکو خریداری شد.

امتیاز به خبر :