اعلام آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی تا ۱۴ فروردین ماه

آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی تا ۱۴ فروردین ماه سال 97 اعلام شد.

به گزارش فرینا، آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی، از تاریخ ٩٦/١٢/٢٤ لغایت ٩٧/٠١/١٤ بشرح ذیل اعلام می گردد:

١- مسافر جاده ای با صورت وضعیت(داخلی): ٦,٩٧٨,٤٧٥ نفر
٢- میزان تردد مسافر از مرزهای جاده ای (ورودی): ٦٧٩,٤٠٤نفر
٣- میزان تردد مسافر از مرزهای جاده ای (خروجی): ٦٦٣,٥٩٠نفر
٤- تعداد مسافره داخلی(عمومی) جابجا شده در بخش جاده ای در نوروز:١١,٣٠٥,١٣٠نفر
٥- سفر جاده ای با صورت وضعیت (داخلی) : ٦٧٠,٩٩٠سفر
٦-تعداد مسافر ریلی(داخلی و بین المللی) : ١,٨٣٨,٥٤٠ نفر
٧- تعداد سفر ریلی(داخلی و بین المللی): ٤,٤٥٦ سیر
٨-اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاههای کشور(داخلی و بین المللی): ٣,٠٧٥,٩٨٧ نفر
٩-تعداد نشست و برخاست هواپیماهای مسافری (داخلی و بین المللی): ٢٤,٤٨٨ فروند 
١٠- ورود و خروج مسافر دریایی: ٣,٣٦٧,٥٦٦نفر
١١- ورود و خروج گردشگر دریایی: ٣,٣٣٤,٧٣٢ نفر
١٢- ورود و خروج شناور مسافری : ٣٢,٣٤٤ فروند
١٣- ورود و خروج شناور تفریحی: ٣٣٦,٤٤٨ فروند

دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه ها وزارت راه و شهرسازی
منبع: سامانه جامع آماری وزارت راه و شهرسازی(سجا)

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو