مناطق آزاد و ظرفیت جهش تولید

به‌طورکلی مناطق آزاد در همه کشورها دارای مشوق‌هایی هستند که می‌توان از جمله آنها به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای فعالان اقتصادی اشاره کرد. در ایران بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، برای فعالان اقتصادی معافیت مالیاتی ایجاد شد.

سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد علاوه‌بر اینکه از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم به مدت 20 سال معاف هستند، هم‌اکنون از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنا هستند. جهت بهره‌مندی از این معافیت مالیاتی نیز مطابق با قوانین، شرایطی در نظر گرفته شده، از جمله ماده 31 قانون رفع موانع تولید و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم که از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی را شرط برخورداری از معافیت برشمرده‌اند. اما مستثنابودن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مقوله‌ای جداست و موجب می‌شود که هیچ‌یک از فعالان اقتصادی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بابت خریدوفروش کالا و خدمات نمی‌شوند. مدت‌زمان معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی در مناطق آزاد، 20 سال از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز صادره از سوی سازمان منطقه آزاد است و البته پس از گذشت 20 سال از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، محاسبه مالیات بر درآمد و دارایی این دسته از فعالان اقتصادی مانند سایر سرمایه‌گذاران در سرزمین اصلی نخواهد بود و با توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

‌هم‌اکنون بیشترین سنوات معافیت مالیاتی در کشور در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حاکم است و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با توجه به تمرکز سه محور 1- معافیت 20 ساله مالیات بر درآمد 2 – مستثنابودن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 3 – صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری فقط از ناحیه یک دستگاه اجرائی؛ یعنی سازمان منطقه آزاد مربوطه می‌توانند با طیب خاطر و فراغ بال بیشتری نسبت به سرزمین اصلی هم‌تراز و همسایه خود اقدام به فعالیت کنند.با توجه به تمدید همگی معافیت‌ها برای مناطق آزاد در قوانین جدید، به نظر می‌رسد در سال جهش تولید بتوانیم شاهد جهش تولید در مناطق آزاد باشیم، زیرا که دو بال مورد نیاز جهت جهش تولید، یکی تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و دومی ایجاد انگیزه‌های مالی برای فعالان اقتصادی است و هر دو موضوع با حفظ معافیت‌های مالیاتی و صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری تنها از سوی سازمان‌های مناطق آزاد درحال‌حاضر موجود است.

*منبع: روزنامه شرق

*سودابه جلیلی، مدیر امور اداری و مالی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو