مدیر توسعه و تسهیل سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، طی حکمی «روح اله تهرانی» را به سمت مدیر توسعه و تسهیل سرمایه گذاری این سازمان، منصوب کرد.

به گزارش فرینا، محمدرضا اسکندری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان طی حکمی «روح اله تهرانی» که از مدیران با سابقه و از بدنه پرسنلی سازمان منطقه آزاد اروند است را بعنوان مدیر توسعه و تسهیل سرمایه گذاری این سازمان منصوب کرد.

پیش از این نیز «علیرضا شعبانی» این مسئولیت را برعهده داشت.

خبرنگار منطقه آزاد اروند امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو