جستجو به دنبال کلید واژه «ستاد جهش سرمایه گذاری» - تعداد یافته ها 3 مورد

چهار هزار میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری در منطقه آزادچابهار به قرارداد تبدیل شده است

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: چهار هزار میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری در منطقه آزادچابهار به قرارداد تبدیل شده است و تا پایان سال 50 هزار میلیارد تومان طرح‌ها تبدیل به قرارداد خواهد شد.

موفقیت منطقه آزاد در توسعه پیش رو مستلزم پیگیری و پاسخگویی به تقاضاهای سرمایه گذاری است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلى در جلسه ستاد جهش سرمایه گذاری منطقه با استقبال از ابتکار مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در زمینه بررسی طرح های سرمایه گذاری ارائه شده، تأکید کرد: آینده روندهای سرمایه گذاری و موفقیت مناطق آزاد در میزان تحقق اهداف ایجابی ایجاد مناطق آزاد وابسته به ارزیابی دقیق و نظارت مستمر طرح ها و تقاضاهای سرمایه گذاری ارائه شده می باشد.

با حضور رییس جمهور، طرح ملی اتصال ریل به منطقه آزاد انزلی افتتاح می شود

جلسه ستاد جهش سرمایه گذاری این منطقه شب گذشته به ریاست مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و حضور محمد سجاد سیاهکارزاده مدیرعامل سازمان به منظور بررسی و پایش وضعیت کنونی تقاضاهای سرمایه گذاری ارائه شده به این منطقه از ابتدای سال جاری برگزار شد.