برگزاری نشست شورای پژوهشی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

نشست شورای پژوهشی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی امروز در تهران و در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.به گزارش فرینا، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد (همدان)، طرح پژوهشی تالیف و تدوین کتاب نگاهی به تاریخ و فرهنگ منطقه آزاد ارس و طرح پژوهشی زمین شناسی پزشکی شهرهای آبادن و خرمشهر ـ استان خوزستان در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست محمدرضا عبدالرحیمی مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری و جعفر آهنگران مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی، مسعود کوچکیان مدیر فنی و امور زیربنایی، کارشناسان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جمعی از نمایندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور حضور داشتند.

  

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو