کنفرانس استراتژی های کسب و کار ایران 1400 برگزار مي شود 

کنفرانس استراتژی های کسب و کار ایران 1400 در قالب مجموعه وبینار و با حضور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام برگزار خواهد شد.

به گزارش فرینا، مزایا و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع سخنرانی نادر ثناگو مطلق در این کنفرانس است.

کنفرانس استراتژی های کسب و کار ایران 1400 روز سه شنبه از ساعت 17 الی 30: 19 برگزار خواهد شد.

بهبود محیط کسب و کار و فرصت های توسعه از مهم ترین موضوعاتی است که در این کنفرانس و در قالب وبینار توسط دیگر کارشناسان اقتصادی  ارائه می شود.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو