رشد 78 درصدی مبادلات تجاری بندرکاسپین در سال جاری با پهلوگیری 168 کشتی

امین افقی با اعلام این خبر اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون 168 فروند كشتی در مجتمع بندری كاسپین تخلیه و بارگیری شده كه این تعداد در مدت مشابه سال گذشته برابر با 109 فروندكشتی بوده است.

به گزارش فرینا، وی با اشاره به رشد 78 درصدی به لحاظ وزنی در تخلیه و بارگیری كالا در یازده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجتمع بندری كاسپین منطقه آزاد انزلی افزود: در طول این مدت 5900 تی ای یو كانتینر تجاری در این مجتمع بندری تخلیه و بارگیری شده كه این مقدار در سال گذشته 4300 تی ای یو كانتینر بوده است.

افقی همچنین گفت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از 440 هزار تن در مجتمع بندری كاسپین تخلیه و بارگیری شده كه این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود 250 هزار تن بوده است .

سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزادانزلی به مجموعه اقدامات و تفاهم نامه های منعقده تجاری فی مابین سازمان منطقه آزاد انزلی و طرف های خارجی برای فعالسازی کریدورهای بین المللی عبوری، بهره مندی از مزایای توافقنامه اقتصادی اوراسیا و جذب کالاهای جدید در بنادر منطقه آزاد انزلی اشاره و ادامه داد: دیپلماسی تجاری فعال سازمان منجر به انعقاد این تفاهم نامه ها به جهت راه اندازی کریدور چین-قزاقستان-ایران (بندر کاسپین) شده و در یازده ماهه امسال 53 كشتی از مسیر این كریدور در مجتمع بندری کاسپین پهلودهی شده است.

افقی با اشاره به رشد صادرات کالاهای ایرانی از این مسیر به کشور چین با حمل و نقل ترکیبی تاکید کرد: حمل و نقل کالا از مسیر کریدور چین،قزاقستان،ایران موجب شده تا ظرفیتی جدید برای افزایش مبادلات تجاری کشور با چین از شاخه ایرانی ابر پروژه ترانزیتی یک کمربند یک راه به وجود آید.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 44 فروند کشتی در این مسیر تردد داشته و مجموعه اقدامات و تعاملات بین المللی صورت پذیرفته باعث شده تا ضمن كوتاه شدن زمان ترانزیت كالا از چین به ایران،شاهد كاهش هزینه های حمل برای تجار از مسیر این كریدور نیز باشیم.

عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزادانزلی یادآور شد: از این مسیر تجاری علاوه بر  تامین مواد اولیه کارخانجات ایرانی ، با مزیت های ایجاد شده برای صادر کنندگان از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی موجب ترغیب تجار و بازرگانان برای صادرات کالاهای شان از این مجتمع بندری شده است.

افقی با اشاره به اینکه مجتمع بندری کاسپین به عنوان یک بندر نسل سوم طراحی و احداث شده است:هم اکنون شهرک صنعتی شماره 2 منطقه در پسکرانه عملیاتی این مجتمع بندری کاملا فعال است و فرآیند  احداث شهرک صنعتی شماره 3 منطقه به وسعت 50 هکتار  در پسکرانه پشتیبان این مجتمع بندری نسل سوم آغاز شده است.

معاون بندری با اشاره به اینکه 95 درصد کالاهای وارداتی از بندرکاسپین کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور بوده ، ادامه داد: تاكنون این بندر استراتژیک کشور در دریای خزر،میزبان 309 کشتی به منظور تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات کشورمان بوده است.

وی با بیان اینکه با اتصال بندرکاسپین به راه آهن سراسری در سال آینده،این منطقه به هاب ترانزیت دریایی حوزه خزر تبدبل خواهد شود،خاطر نشان کرد: مجتمع بندری كاسپین با پسكرانه عملیاتی و پشتیبانی حدود 500 هكتار، 220 هکتار حوضچه مناسب و آبخور بالا با هدف گسترش صادرات كالا و توسعه مناسبات تجاری با كشورهای حاشیه دریای خزر و  كشورهای اتحادیه اوراسیا و همچنین فعالسازی كریدورهای عبوری از كشور راه اندازی شده که با اتصال این بندر به راه آهن سراسری به عنوان حلقه اتصال کشور به کریدور شمال و جنوب و کریدور جاده ابریشم جدید،مسیری استراتژیک برای ترانزیت و افزایش مبادلات بین المللی و لجستیکی کشور خواهد بود.

وی با اشاره به رشد 78 درصدی به لحاظ وزنی در تخلیه و بارگیری كالا در یازده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجتمع بندری كاسپین منطقه آزاد انزلی افزود: در طول این مدت 5900 تی ای یو كانتینر تجاری در این مجتمع بندری تخلیه و بارگیری شده كه این مقدار در سال گذشته 4300 تی ای یو كانتینر بوده است.

افقی همچنین گفت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از 440 هزار تن در مجتمع بندری كاسپین تخلیه و بارگیری شده كه این میزان در مدت مشابه  سال گذشته حدود 250 هزار تن بوده است .

سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزادانزلی به مجموعه اقدامات و تفاهم نامه های منعقده تجاری فی مابین سازمان منطقه آزاد انزلی و طرف های خارجی برای فعالسازی کریدورهای بین المللی عبوری، بهره مندی از مزایای توافقنامه اقتصادی اوراسیا و جذب کالاهای جدید در بنادر منطقه آزاد انزلی اشاره و ادامه داد: دیپلماسی تجاری فعال سازمان منجر به انعقاد این تفاهم نامه ها به جهت راه اندازی کریدور چین-قزاقستان-ایران (بندر کاسپین) شده و در یازده ماهه امسال 53 كشتی از مسیر این كریدور در مجتمع بندری کاسپین پهلودهی شده است.

افقی با اشاره به رشد صادرات کالاهای ایرانی از این مسیر به کشور چین با حمل و نقل ترکیبی تاکید کرد: حمل و نقل کالا از مسیر کریدور چین،قزاقستان،ایران موجب شده تا ظرفیتی جدید برای افزایش مبادلات تجاری کشور با چین از شاخه ایرانی ابر پروژه ترانزیتی یک کمربند یک راه به وجود آید.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 44 فروند کشتی در این مسیر تردد داشته و مجموعه اقدامات و تعاملات بین المللی صورت پذیرفته باعث شده تا ضمن كوتاه شدن زمان ترانزیت كالا از چین به ایران،شاهد كاهش هزینه های حمل برای تجار از مسیر این كریدور نیز باشیم.

عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزادانزلی یادآور شد: از این مسیر تجاری علاوه بر تامین مواد اولیه کارخانجات ایرانی ، با مزیت های ایجاد شده برای صادر کنندگان از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی موجب ترغیب تجار و بازرگانان برای صادرات کالاهای شان از این مجتمع بندری شده است.

افقی با اشاره به اینکه مجتمع بندری کاسپین به عنوان یک بندر نسل سوم طراحی و احداث شده است:هم اکنون شهرک صنعتی شماره 2 منطقه در پسکرانه عملیاتی این مجتمع بندری کاملا فعال است و فرآیند  احداث شهرک صنعتی شماره 3 منطقه به وسعت 50 هکتار  در پسکرانه پشتیبان این مجتمع بندری نسل سوم آغاز شده است.

معاون بندری با اشاره به اینکه 95 درصد کالاهای وارداتی از بندرکاسپین کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور بوده ، ادامه داد: تاكنون این بندر استراتژیک کشور در دریای خزر،میزبان 309 کشتی به منظور تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات کشورمان بوده است.

وی با بیان اینکه با اتصال بندرکاسپین به راه آهن سراسری در سال آینده،این منطقه به هاب ترانزیت دریایی حوزه خزر تبدبل خواهد شود،خاطر نشان کرد: مجتمع بندری كاسپین با پسكرانه عملیاتی و پشتیبانی حدود 500 هكتار، 220 هکتار حوضچه مناسب و آبخور بالا با هدف گسترش صادرات كالا و توسعه مناسبات تجاری با كشورهای حاشیه دریای خزر و  كشورهای اتحادیه اوراسیا و همچنین فعالسازی كریدورهای عبوری از كشور راه اندازی شده که با اتصال این بندر به راه آهن سراسری به عنوان حلقه اتصال کشور به کریدور شمال و جنوب و کریدور جاده ابریشم جدید،مسیری استراتژیک برای ترانزیت و افزایش مبادلات بین المللی و لجستیکی کشور خواهد بود.

خبرنگار منطقه آزاد انزلی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو