با حکم معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی؛

«سرپرست مدیریت توسعه صادرات، امورگمرکی و ارزش افزوده» دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد

با حکم معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «حامد قلی زاده فرد» به عنوان «سرپرست مدیریت توسعه صادرات، امورگمرکی و ارزش افزوده» این معاونت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «احمد جمالی» در این حکم آورده است؛

جناب آقای حامد قلی زاده فرد

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست مدیریت توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده» منصوب می شوید.

اقدام موثر در راستای ایجاد فضای مناسب ارتقاء صادرات، فراهم آوری فضای شفاف مبتنی بر گردش آزاد اطلاعات در حوزه تجاری، برقراری ارتباط موثر و مناسب با دستگاه اجرایی مرتبط، به ویژه وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان امور مالیاتی کشور، شناسایی و برنامه ریزی در زمینه رفع موانع تجارت در مناطق آزاد، تسهیل فرآیندها و روندهای مرتبط با عملیات های تجاری و گمرکی با اولویت بخشی و مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهم مسئولیت های جنابعالی به شمار می رود.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری و معاونین و مدیران دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد موفق باشید.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو