حکم مسئولیت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس برای 3 سال دیگر تمدید شد

با ابلاغ مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، حکم مسئولیت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مدت 3 سال تمدید شد. 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «حمیدرضا مومنی» در این حکم آورده است؛

جناب آقای محسن نریمان

با عنایت به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تصویب‌نامه شماره 7535/ت 58703 ک مورخ 28/01/1400 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، به موجب این ابلاغ عضویت جنابعالی به‌عنوان «عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس» به مدت سه سال تمدید می‌گردد.
 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو