برق کامل فاز نخست مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب تامین شد

با هدف تامین برق موردنیاز مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در فاز نخست (تولید سالیانه 300 هزار تن آلومینیوم) و سایر صنایع منطقه ویژه اقتصادی لامرد، عملیات خط دوم 400 کیلوولت شرکت غدیر انرژی لامرد به پایان رسید و این خط برق‌دار شد.

به گزارش فرینا، در ساعت 16 و 20 دقیقه روز گذشته (30 فروردین 1400) خط 400 کیلوولت دومداره غدیر انرژی لامرد به طول 35 کیلومتر منشعب از خط سراسری عسلویه ـ خنج (جهرم) با تلاش دست‌اندرکاران منطقه ویژه اقتصادی لامرد، مشاوران و پیمانکاران پروژه به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

برای تضمین پایداری برق مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب و سایر صنایع، پست 400 (کیلوولت) منطقه ویژه اقتصادی لامرد از طریق دو خط انتقال برق 400 (کیلوولت) دو مداره منشعب از شبکه سراسری عسلویه ـ لامرد (به طول 11 کیلومتر) و خط انتقال دو مداره منشعب از شبکه سراسری عسلویه ـ خنج (جهرم) (به طول 35 کیلومتر) تغذیه می‌شود.

با اتصال خط یاد شده به کلیدخانه پست 400 کیلوولت سایت انرژی بر، امکان تامین برق پایدار بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور (سالکو) تا دیماند 520 مگاوات فراهم شد. برق تامین شده پس از تبدیل ولتاژ بوسیله اتوترانسفورماتورهای 600 مگاولت آمپری (بزرگترین ترانسفورماتور قدرت کشور) از طریق خط 230 کیلوولت به طول 700 متر برای تغذیه مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) به پست گازی (GIS) این کارخانه تحویل می‌گردد.

براساس برنامه‌ریزی منطقه ویژه اقتصادی لامرد و سازمان بالادستی این منطقه (سازمان ایمیدرو)، اقدامات اساسی برای تامین برق صنایع در این منطقه راهبردی براساس برنامه مدون پیش‌بینی شده اجرایی می‌شود.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو