سومین نشست شورای تامین مالی و سرمایه گذاری مناطق آزاد، با حضور مشاور رییس جمهور برگزار شد

سومین نشست شورای تامین مالی و سرمایه گذاری، با حضور مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونین اقتصادی و نمایندگان سازمان های مناطق آزاد کشور و اعضای شورا برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری فرینا، مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبير شوراى تامین مالی و سرمایه گذاری، ضمن اشاره به چالش هاى تامين مالى پروژه هاى زيرساختى در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور، هدف از تشكيل اين شورا را ارائه راهكارهاى عملياتى براى استفاده از ابزارهاى نوين تامين مالى در مناطق عنوان كرد.

اين شورا كه متشكل از جمعى از صاحبنظران و خبرگان بازار سرمايه و نهادهاى مالى و پولى كشور است، بر اساس مصوبه شوراى معاونين دبيرخانه  شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشكيل شده و آخرين وضعيت پروژه هاى در حال اجرا، نيمه تمام و همچنين پروژه هاى جديد سرمايه گذارى در مناطق آزاد و ويژه را بررسي نموده است.

 سخايى دستور كار سومين جلسه اين شورا را ارائه گزارش برنامه های تامین مالی و سرمایه گذاری مناطق در سال جاری و معرفی پروژه های هر منطقه توسط مديران عامل و معاونين اقتصادي سازمانهاى مناطق آزاد كشور برشمرد.

وى افزود: ارائه بسته های آموزشی خاص برای پرسنل سازمان ها و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور، توسط شرکت های خصوصی و با همکاری نهادهای پولى و مالى فعال از جمله برنامه پیشنهادی در این نشست بود و مقرر شد اولین دوره از این آموزش ها به صورت آموزش های علمی و نظری به همراه بررسي نمونه هاى موفق مناطق و انتقال تجربيات اين حوزه، در منطقه آزاد کیش برگزار شود.

همچنين تامین مالی پروژه های زیربنایی از طریق بازارهای سرمایه در مناطق آزاد، موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو