با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:

طرح مطالعات روسازی و بهره‌برداری راه آهن مجتمع بندری کاسپین بررسی شد

در نشستی تخصصی با حضور مدیرعامل سازمان، اعضای هیات مدیره، معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی و مهندسین مشاور پروژه راه آهن سراسری، طرح مطالعات روسازی و بهره‌برداری راه آهن داخل مجتمع بندری کاسپین بررسی شد.

به گزارش فرینا، در این نشست علی اوسط اکبری مقدم با تاکید بر فراهم سازی بستر لازم به منظور تکمیل راه آهن سراسری و اتصال آن به بندر کاسپین خواستار افزایش فعالیت پیمانکاران در بخش های مختلف پروژه به منظور تکمیل زیرسازی و ریل گذاری شد.

بررسی زیر سازی، ریل گذاری، تملک اراضی، و طراحی خطوط و تأسیسات داخلی مجتمع بندری کاسپین با استانداردهای روز از دیگر موارد بررسی شده در این نشست به منظور افزایش سرعت عملیات اجرایی بود.

گفتنی است در پایان این نشست اعضای حاضر در جلسه بازدید میدانی از مسیر اتصال راه آهن به محدوده مجتمع بندری کاسپین  بعمل آمد.

خبرنگار منطقه آزاد انزلی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو